Google
logotyp

Obsługa prawna

domek d7f38
Oferujemy:
 • Porady prawne i techniczne, dotyczące procesu inwestycyjnego.
 • Opinie i oceny techniczne dotyczące obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych i reprezentacja inwestora przed organami administracji.
 • Przygotowanie wniosków 
 • Prowadzenie spraw niezbędnych uzgodnień:
Oferujemy Państwu pomoc i wsparcie przy wszelkiego rodzaju procedurach administracyjnych.
 • Porady prawne i techniczne, dotyczące procesu inwestycyjnego.
 • Opinie i oceny techniczne dotyczące obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych i reprezentacja inwestora przed organami administracji w toku postępowania w sprawie.
  • Wydania decyzji o warunkach zabudowy
  • Wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • W procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii oraz na etapie wykonawczym
 • Przygotowanie wniosków do organów administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie spraw niezbędnych uzgodnień:
  • ochrony środowiska
  • sanitarnych
  • pożarowych
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • innych

 

 

domowy
roben
silk i ytong
Wisniowski
velux
Nedair
.
Purmo
Pfleiderer
Ibf
Lindab
Grupasb
Copyright © 2012
All Rights Reserved.
"