Google
logotyp

Architektura- Klienci biznesowi

wielorodzinne2
Oferujemy:
 • Koncepcje architektoniczne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty remontów
 • Architektura zabytkowa
 • Inwentaryzacje
 • Nadzory autorskie
 
W ramach zlecenia możemy wykonać:
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowlanego. Uzyskanie niezbędnych map do celów projektowych.
 • Opracowanie orzeczeń, ekspertyz i raportów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych i procesu inwestycyjnego.
 • Opracowanie koncepcji architektonicznej - rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje 3D
 • Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego
 • Opracowanie przedmiaru i kosztorysu
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie budowy inwestycji
 • Uczestnictwo w odbiorach i przekazaniu obiektu do użytkowania
domowy
roben
silk i ytong
Wisniowski
velux
Nedair
.
Purmo
Pfleiderer
Ibf
Lindab
Grupasb
Copyright © 2012
All Rights Reserved.
"