Google
logotyp

Nadzory budowlane

Nazdory budowlane
Oferujemy:

Nadzory budowlane w zakresie:

 • Kierownika budowy.
  • Kontrolowanie budowy i robót
  • Prowadzenie dziennika budowy
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

 

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji aby jej realizacja przebiegała sprawnie i zgodnie z założeniami projektu.

Czuwamy aby na budowie nie powstały przestoje związane z brakiem koordynacji prac poszczególnych wykonawców i dostaw materiałów.
Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektury.

Oferujemy nadzór autorski w zakresie:
 • Prowadzenia nadzoru Autorskiego nad pracami wykonawczymi obejmujące
  • ustalenia z wykonawcami
  • odbiory robót
  • Prowadzenie i koordynacja prac wykończeniowych.
  • Zgranie w czasie elementów ujętych w projekcie
  • nadzorowanie prac

 

 

domowy
roben
silk i ytong
Wisniowski
velux
Nedair
.
Purmo
Pfleiderer
Ibf
Lindab
Grupasb
Copyright © 2012
All Rights Reserved.
"