Nadzory budowlane

Nadrzędna kategoria: Oferta
Kategoria: Oferta
Nazdory budowlane
Oferujemy:

Nadzory budowlane w zakresie:

  • Kierownika budowy.
    • Kontrolowanie budowy i robót
    • Prowadzenie dziennika budowy
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

 

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji aby jej realizacja przebiegała sprawnie i zgodnie z założeniami projektu.

Czuwamy aby na budowie nie powstały przestoje związane z brakiem koordynacji prac poszczególnych wykonawców i dostaw materiałów.
Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektury.

Oferujemy nadzór autorski w zakresie:

 

Kontakt